savęs pažinimas

savęs pažinimas
savęs pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tyrinėjimo rezultatas, teikiantis žinių apie savo fizinę, psichinę ir dvasinę būklę. Pirmiausia reikia tirti savo asmenybės bazinę struktūrą, t. y. esminius bruožus, leidžiančius bendrauti, suprasti kitus ir lyginti žmones visuomeninio reikšmingumo atžvilgiu. Jeigu nebūtų bendrų bruožų, žmonės nesusikalbėtų, negalėtų organizuoti visuomeninio gyvenimo, darbo, mokymo ir auklėjimo. Bazinė asmenybės struktūra turi didelę reikšmę ir asmenybės statuso struktūros formavimuisi, kurį lemia žmogaus vaidmuo grupėje – šeimoje, mokykloje, darbovietėje. Objektyvus ir subjektyvus statusas kolektyve turi didelę reikšmę asmenybės bazinės struktūros bruožams. Tiriant savo individualybės struktūrą, reikia pažinti elgesio krypties ir priežasčių, gabumų ir charakterio ypatybes. Labai svarbus savo elgesio motyvacijos (priežasčių) pažinimas – skiriama stabili ir dinamiška motyvacija. Stabili motyvacija – tai susiformavusi pozicija (pažiūros ir įsitikinimai, pastovūs interesai, polinkiai ir idealai) draugų, darbo, ideologijos ir kitokiais atžvilgiais. Tiriant savo dinaminę motyvaciją, stebima, kas lemia elgesį, kokie veiklos ir elgesio tikslai, nuo ko jie kinta. Charakterį galima pažinti bendraujant su kitais žmonėmis, dirbant, apmąstant savo elgesį. Ne mažiau svarbu žinoti, kokiais būdais bei metodais galima save pažinti. Žmogaus gyvenimas susideda iš įvykių. Vieni yra nereikšmingi, kiti – sukelia emocijas ir priverčia susimąstyti, treti sukrečia. Norint gerai pažinti savo biografiją, reikia analizuoti ne tik reikšmingus, bet ir smulkesnius įvykius. Labai svarbus savęs pažinimo šaltinis yra autobiografija. Jos nagrinėjimas (retrospekcija) – tai bene svarbiausias savęs pažinimo metodas. Psichologinės diagnostikos teorijoje teigiama, kad psichinę savybę ar asmenybės bruožą galima pažinti stebint, ar dažnai tam tikras bruožas ar savybė pasikartoja elgesyje. Jeigu elgesys ir motyvacija panašiose situacijose kartojasi, vadinasi, asmenybė turi ryškų tam tikrą bruožą. Jeigu vieną kartą panašioje situacijoje elgiamasi vienaip, kitą kartą – kitaip, vadinasi, charakterio bruožas dar nėra susiformavęs. Pažinti save padeda ir lyginimas su kitais. Yra asmenybių, kurios gali būti etalonas, pagal kurį vertinamas savasis Aš. Pagal jį galima matuoti savo vertingumą. Jaunam darbininkui toks etalonas – pavyzdingas meistras, mokiniui – mėgstamas mokytojas. Draugas draugui taip pat gali būti etalonas. Norint tiksliai palyginti savo psichines savybes su kitų vienmečių tokiomis pačiomis savybėmis, galima pasinaudoti specialiomis priemonėmis, vadinamomis testais, klausimynais ir pan. Svarbiausia saviauklos ir savęs tolesnio pažinimo priemonė yra savikontrolė. Labai pravartu rašyti dienoraštį, kuriame fiksuojami savęs pažinimo tikslai ir priežastys (motyvai), saviauklos planas, jo įgyvendinimo ir savikontrolės rezultatai, tolesnio dorovinio, darbinio, profesinio, socialinio ir kultūrinio savęs tobulinimo priemonės. Savęs tobulinimas – sudėtingas procesas. Santykiaujant su aplinka ir savimi, tenka įveikti vidinius ir tarpasmeninius sunkumus, konfliktus, išgyventi nesėkmės jausmą, nes asmenybės tapsmas yra netolydus, kupinas prieštaravimų. Svarbu stengtis įveikti prieštaravimus. Asmenybei pakilus iki siekiamo lygmens ir pajutus geidžiamų santykių ar veiklos rezultatų tobulumą, išgyvenamas nepakartojamas laimės jausmas, skatinantis siekti naujų tobulumo tikslų. atitikmenys: angl. self-cognition vok. Selbstkenntnis rus. самоузнавание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Selbstkenntnis — savęs pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tyrinėjimo rezultatas, teikiantis žinių apie savo fizinę, psichinę ir dvasinę būklę. Pirmiausia reikia tirti savo asmenybės bazinę struktūrą, t. y. esminius bruožus, leidžiančius… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-cognition — savęs pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tyrinėjimo rezultatas, teikiantis žinių apie savo fizinę, psichinę ir dvasinę būklę. Pirmiausia reikia tirti savo asmenybės bazinę struktūrą, t. y. esminius bruožus, leidžiančius… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • самоузнавание — savęs pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tyrinėjimo rezultatas, teikiantis žinių apie savo fizinę, psichinę ir dvasinę būklę. Pirmiausia reikia tirti savo asmenybės bazinę struktūrą, t. y. esminius bruožus, leidžiančius… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • egzistencialistinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dabarties pedagogikos kryptis, grindžiama egzistencijos filosofija. Jos pradininkas – danų rašytojas, filosofas ir teologas S. Kierkegoras (XIX a. pirmoji pusė), o kūrėjai – XX a. filosofai M. Heidegeris, K …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • santūra — sf. (1) Š, NdŽ 1. Rtr, FT savitvarda, santūrumas: Santūros (santūrio) dorybė nėr čia kaip reikiant prigijusi ir įsigalėjusi J.Jabl. Jų posakiuose pabrėžiama savęs pažinimas, aistrų valdymas, saikumas ir santūra rš. 2. susilaikymas nuo ko: Jie kap …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savižina — savìžina sf. (1) FT, DŽ, NdŽ; LmŽ668 savęs pažinimas: Juo labiau mano protas plėsis, tuo aiškesnė darysis mano savižina rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savpažintis — (neol.) sf. savęs pažinimas: Tegul liuosuoja vargšus žmones iš tamsios savpažinties V.Kudir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sąmonybė — sf. (1), sąmonỹbė (2) NdŽ savęs pažinimas, savimonė, sąmoningumas: Aukštas sąmonės laipsnis šišion vadinamas sąmonybe Vd. Žmogus su savo manymu, su savo sąmonybe, su savo sąžine yra visiškai sau atskiras, yra sau vienų vienas kaip kibirkštis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • social skills — socialiniai įgūdžiai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas adaptyviai ir adekvačiai elgtis, savęs pažinimas, veiksmingas bendravimas ir bendradarbiavimas, sprendimų priėmimas, problemų sprendimas. atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • socialiniai įgūdžiai — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas adaptyviai ir adekvačiai elgtis, savęs pažinimas, veiksmingas bendravimas ir bendradarbiavimas, sprendimų priėmimas, problemų sprendimas. atitikmenys: angl. social skills vok. soziale …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”